ДУША НАРОДУ
Твори художнього стилю

Усім у школі і у подальших вузак будуть задавати написати твір по певному стилю. І тут у цьому розділі ви найдете безліч різноманітнтих творів по художньому стилю. Кожен з вас зможе найти собі підходящий оскільки твори є на різні тематики.

Твори розмовного стилю

Всі знають, що у школах нам будуть задавати написати твір по певному стилю. І у цьому розділі ви найдете безліч українських творів по розмовному стилю, які ви зможете легко завантажити собі чи просто переглянути на сайті онлайн.

Твори публіцистичного стилю

Безліч різноманітнтих творів українською мовою по публіцистичному стилю у нас на українському сайті. Всі ці твори написані грамонтично вірно і правельно і ніяких труднощів у написані їх у вас не винекне.

Твори офіційно-ділового стилю

Різні твори українською мовою по офіційно-діловому стилю ви найдете у цьому розділі. Дані твори ви зможете собі завантажити на комппютер, чи просто переглянути в режимі онлайна на цьому сайті.

Твори наукового стилю

Тепер написати твір по науковому стилю вам не принесе ніяких проблем. Оскільки у цьому розділі творів українською мовою, ви найдете безліч творів які написані відповідно до наукового стилю і дуже доступно для кожної людини.

Твори по стилях

Вітаємо, Вас, наші любі користувачі на сайті диктантів з української мови!

На нашому сайті ви зможете знайти не тільки диктанти, які ви будете писати у школі, але й твори, які вам доведеться складати і написати самим на тему, яку вам запропонує вчитель.

Як і теми, так і стилістика творів є різною. Мовний стиль – це відібрані мовні засоби, які обслуговують певні сфери мовлення.  В сучасній українській літературній мові існує безліч стилів. Наприклад: науковий, офіційно-діловий, публіцистичний, художній, розмовний. Всі вони мають своє призначення, сферу використання, ознаки і мовні засоби.  

Науковий стиль. Сфера використання: науково-технічна діяльність, освіта. Призначення: повідомити про результати дослідження; пояснити гіпотези; вплинути на інтелект. Ознаки: точність, зрозумілість, лаконічність, однозначність, аргументованість. Мовні засоби: велика кількість термінів, абстрактних слів; наявність таблиць, схем, графіків, карт, діаграм.

Офіційно-діловий. Сфера використання: спілкування в державно-політичному та економічному житті. Призначення: урегульовувати ділові взаємини мовців у державно-правовій і виробничій сферах. Ознаки: документальність, чіткість, стабільність, стандартизованість, регламентованість. Мовні засоби: офіційно-ділова термінологія, стандартні початки і закінчення документів; відсутність авторської індивідуальності; специфічне розміщення тексту.

Публіцистичний. Сфера використання: громадсько-політична і суспільна діяльність. Призначення: інформувати про державно-політичні справи,. Ознаки: доступність, логічність, поєднання наукової аргументованості з емоційно-експресивними засобами. Мовні засоби: поєднання мовних засобів художнього, офіційно-ділового і наукового стилів

Художній. Сфера використання: література, культура, мистецтво. Призначення: впливати засобами слова на почуття, розум і волю людей, формувати смаки. Ознаки: образність, метафоричність, поетичність, емоційність. Мовні засоби: емоційно-експресивна лексика, широке використання синонімів, антонімів.

Розмовний. Сфера використання: повсякденне спілкування. Призначення: обмін думками. Ознаки: усна форма, неофіційність, непідготовленість. Мовні засоби: наявність емоційно-експресивної, діалектної та просторічної лексики. Текст часто побудований у формі діалогу.

Кожен із цих стилів має свій підстиль. Наприклад: офіційно-діловий стиль має такі підстилі: адміністративно-канцелярський, дипломатичний, науково-навчальний, науково-популярний.

Так як ви ще вчитесь у школі, заглиблюватись у підстилі кожного зі стилів мовлення ми не будемо, оскільки зараз це немає великого значення для учнів середніх шкіл, тому що вивченням підстилів кожного стилю спеціалізуються вищі навчальні заклади. Якщо ж у школі вам дають написати твір у певному стилі, то точно не дадуть написати його у якомусь з підстилів.

Звичайно легко написати твір у розмовному, художньому стилі. А що ж робити з публіцистичним або офіційно-діловим, якщо ви ще не маєте досвіду у такій сфері? Спеціально для вас ми зібрали твори з різних стилів мовлення. Їх є багато, тому підійдуть твори для будь-якого класу і на будь-який смак. Також вам немає сенсу турбуватись за правильність написаних творів. Всі твори у нас написані грамотно і правильно, з дотриманням всіх норм української літературної мови, тому оцінку ви точно отримаєте хорошу. Вам залишається всього лиш зайти на наш сайт і скачати твір, який вам потрібно.

Успіхів, Вам, у навчанні!