ДУША НАРОДУ

Фразеологічний словник

8.14. Фразеологічний словник

Фразеологічний словник – це словник, що містить фразеологізми, які розміщено за алфавітом або за темами.

Перші спроби укласти фразеологізми в систему датують XVII – серединою XIX ст. 1912 р. видано збірку Климентія Зиновієва «Вірші. При повісті посполиті». 1860 р. виходить книга М. Закревського «Старосвєтскій бандуриста», де пояснено зміст фразеологізмів, 1864 р. видано «Українські приказки, прислів’я і таке інше. Збірники О. Марковича. Спорудив М. Номис» (містить 14 тис. фразеологізмів, поданих за тематичним принципом, та історичний коментар до них).

1818 р. виходить «Грамматика малороссійского наречия» О. Павловського, до якої подано матеріял з фразеологізмами.

За способом укладання фразеологічні словники є:

·алфавітні;

·тематичні (ідеографічний тип).

За способом подання матеріялу:

·тлумачні, тобто подання значення фраземи, стилістичні та граматичні характеристики, ілюстрації. Наприклад, першим таким словником є «Галицько-руські народні приповідки» Івана Франка ( т. 1-3, 1901-1910 рр.), у якому є тлумачення, порівняльна характеристика (паралелі з слов’янськими мовами, латинською, німецькою, французькою, італійською) та поклики на фразеологічні джерела. Приказки, прислів’я, порівняння, ідіоматичні вислови та ілюстрації фіксує «Словник українських ідіом» І. М, Удовиченка, 1968 р. (містить 2200 фразем);

·реєстраційні: «Знайшов – не скач, загубив – не плач. Українські прислів’я, приказки, усталені вирази…» (2006 р.);

·перекладні: І. Олійник, М. Сидоренко «Українсько-російський і російсько-український фразеологічний словник» (1971 р.), у якому перекладено 7000 українських і 6500 російських фраз. Вказівку на стилістичні та емоційно-оцінні значення подає «Англо-український фразеологічний словник» К. Баранцева (1969 р.) та «Німецько-український фразеологічний словник», який уклали В. Гаврись та О. Пророченко (1981 р.).

Відомі такі фразеологічні словники:

·«Фразеологія ділової мови» В. Підмогильного, Є. Плужника (1927 р.);

·«1000 крилатих виразів української літературної мови» (1964 р.);

·Коваль А. П., Коптілов В.В. «Крилаті вислови в українській літературній мові» (1975 р.);

·«Фразеологічний словник української мови» Г. Удовиченка у 2-х томах (1984 р.);

·«Фразеологічний словник української мови» у 2-х томах (1993 р.) (містить 10000 фразеологічних одиниць, подає їхнє тлумачення, ілюстративний матеріал, варіантні форми, дериваційні утворення, найуживаніші синоніми;

·А. Коваль «Спочатку було слово. Крилаті вислови біблійного походження в українській мові» (2001 р.).