ДУША НАРОДУ

Словник антонімів та омонімів

8.11 Словник антонімів

Словник антонімів – це словник, що за алфавітом містить антоніми.

У «Словнику антонімів» Л. Полюги (1987 р., 2002 р.) подано не лише тлумачення компонентів антонімних пар, а й унаочнено вживання антонімів ілюстраціями, розкрито їхню сполучуваність.

8.12 Словник омонімів

Словник омонімів – це словник, що фіксує за алфавітом ряди омонімів.

У «Словнику омонімів української мови» (1996 р.) О. М. Демської, І. М. Кульчицького подано та розтлумачено омоніми української мови.

1997 року вийшов «Словник російсько-українських міжмовних омонімів» М. Кочергана, у якому подано зіставну характеристику тих лексем української та російської мов, що повністю або частково збігаються за формою, але різняться змістом. Кожна реєстрова стаття має тлумачення й переклад слова, граматичні та стилістичні ремарки, ілюстративний матеріял.