ДУША НАРОДУ

Словник синонімів

8.10 Словник синонімів

Словник синонімів – це словник, що подає ряди синонімів, переважно за алфавітним розташуванням їхніх домінант.

Реєстр словника може вміщувати:

·лексичні синоніми (із залученням словотвірних);

·лексико-фразеологічні;

·фразеологічні.

В історії української лексикографії відомі спроби назвати синонімними перекладні словники, напр..: «Синоніма словеноросская» (друга половина XVII ст.), де українські слова пояснено синонімами з церковнослов’янської мови.

Здебільшого словники синонімів одномовні.

За способом подання матеріялу словники синонімів бувають:

·реєстраційні, тобто відсутні тлумачення слів, стилістичні та граматичні характеристики, ілюстрації;

·докладні словники синонімів пояснювального типу.

Відомі такі словники синонімів української мови:

·П. Деркач «Короткий словник синонімів української мови» (доопрацьовував С. Левченко) (1960 р., 1993 р.). Містить 4280 рядів зі стислим поясненням синонім, їхню сполучуваність, без ілюстрацій;

·В. Ващенко «Синонімічний словник-мінімум української мови» (1972 р.). Налічує 840 рядів без пояснень та іншої характеристики (це словопоказник до українських синонімів);

·С. Караванський «Практичний словник синонімів української мови» (1993 р.). Один з найбільших серед досі опублікованих словників синонімів української мови, налічує понад 15 тис. рядів синонімів. Автор опирається на досить широке розуміння синонімії (долучає описові словосполуки);

·«Словник синонімів української мови» (1999-2000 рр.), який створено в Інституті української мови, налічує 9200 рядів, має два томи. Це найповніше зібрання українських синонімів;

·«Словник фразеологічних синонімів» М. Коломійця і Є. Регушевського (1988 р.) містить понад 300 рядів фразеологічних синонімів з докладною їхньою характеристикою та багатим ілюстрованим матеріялом.