ДУША НАРОДУ

Ортоепічний словник

8.9 Ортоепічний словник

Ортоепічний словник – словник, що відтворює норми літературної вимови. У словнику застосовано метод транскрибування слів.

Уперше акцентуаційні норми зафіксував М. Погрібний у «Словнику наголосів» (1959р., 1964 р.), а ортоепічні норми відтворено в словниках «Українська літературна вимова і наголос» / Укладачі І. Вихованець, С. Єрмоленко, Н. Сологуб, Г. Щербатюк (1973 р.); М. Погрібний «Орфографічний словник» (1984 р.).